Stemmecoach-

uddannelse

Næste hold starter i august 2025 — Tilmeldingen er åbnet

Modtag alt information om Stemmecoach-uddannelsen (inkl. Early Bird Rabat, tilmelding osv.). Tilmeld dig nyhedsbrevet her.

Voice Coach Academy logo - Certificeret Sangcoach v. Klaus Møller

Stemmecoach-

uddannelse

Bliv Certificeret Stemmecoach v. Klaus Møller

- efteruddannelse i professionelt brug af talestemmen

Uddannelsen til Certificeret Stemmecoach er Danmarks eneste specialiserede uddannelse med fokus på professionelt brug af talestemmen indenfor teater, film/tv, speak, dubbing, public speaking, politik og erhvervsliv.

På trods af at vores talestemme udgør selve fundamentet for vores mundtlige kommunikation, vores sceniske/dramatiske udtryk og vores performance, så har det indtil nu været meget begrænset, hvad du har kunnet tilegne dig af viden om dette emne på dansk grund.

England, USA, Tyskland og flere andre lande har i mange år haft officielle uddannelser inden for ”Voice Studies”, der fokuserer på træningen og brugen af den professionelle talestemme.

Men indtil nu har der ikke eksisteret en specialiseret uddannelse i Danmark inden for emnet.

Jeg har gennem de sidste 10 år oplevet en stadig større efterspørgsel på veluddannede Stemmecoaches/Voice Coaches inden for både teater, film/tv, erhvervsliv og politik.

Men der er i øjeblikket meget få i Danmark, der besidder de rette kvalifikationer.

Det er derfor på høje tid:

At Danmark har fået en specialiseret Stemmecoach-uddannelse på internationalt niveau.

Næste hold på Stemmecoach-uddannelse starter i august 2025.

Tilmelding er åbnet - Maks. 8 deltagere.

Hold dig opdateret på alt nyt om uddannelsen

- Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Spørgsmål til Stemmecoach-uddannelsen?

Book tid til en uforpligtende snak med Klaus Møller.

 

Jeg ved, at der kan opstå en del spørgsmål, hvis du overvejer at deltage på uddannelsen.

Har du spørgsmål, så anbefaler jeg, at du booker tid til en uforpligtende samtale med mig.

Samtalen er gratis og 100% uforpligtende.

Vi kan mødes live i vores lokaler i København K - eller online via Zoom.

Introvideo til uddannelserne på Voice Coach Academy

Hør, hvad deltagerne siger om uddannelsen

På Stemmecoach-uddannelsen vil du:

 • Gennem 10 moduler (3 dage pr. modul) fordelt på 10 måneder komme til at arbejde intensivt med at træne og udvikle talestemmer i professionelt stemmebrug indenfor teater, film/tv, speak, dubbing, public speaking, politik og erhvervsliv.
 • Du vil få en dybdegående teoretisk viden, som under hele forløbet bliver omsat til praksis og indsat i en pædagogisk sammenhæng, så du lærer, hvordan du trin for trin opbygger og udvikler talestemmen
 • Du vil få en omfattende indsigt i nye værktøjer og øvelser. Ud fra den viden, du får, vil du blive i stand til at udvikle og designe dine egne øvelser, så de passer til netop den elev, som du står overfor.

Under hele uddannelsen arbejder vi kontinuerligt med at træne og videreudvikle dine pædagogiske kompetencer som coach og underviser.

Dit udbytte:

Målet er, at uanset hvilken elev/klient, du som Stemmecoach står overfor, og uanset hvilke stemmeudfordringer personen har, vil du være i stand til:

 • At møde din elev/klient der, hvor han/hun er
 • Hurtigt og præcist at forstå og analysere, hvad eleven/klienten ønsker, har behov for og hvilke stemme- og performanceudfordringer, der skal løses
 • Pædagogisk, målrettet og effektivt at kunne tilrettelægge de øvelser og det undervisningsforløb, der skal til, for at hjælpe eleven/klienten videre, og løfte deres professionelle talestemme og kommunikative kompetencer til et højere niveau (uanset branche og udfordringer)

Målgruppe for Stemmecoach-uddannelsen

Uddannelsen til Certificeret Stemmecoach er en efteruddannelse på højt niveau. Deltagelse i uddannelsen forudsætter derfor, at du har en forudgående viden inden for fx skuespil, retorik, talepædagogik, sang, kommunikation eller stemmetræning.

Din baggrund kan fx være:

 • Du arbejder som skuespiller, instruktør, speaker eller dubber, og ønsker at udbygge din faglige og pædagogiske viden, så du kan undervise og coache andre i tale og stemmebrug
 • Du arbejder som stemmecoach, stemmetræner eller talepædagog, og ønsker at styrke og udbygge dine nuværende teoretiske og praktiske kompetencer, så du kan arbejde mere effektivt og med en bredere målgruppe
 • Du er retoriker, coach eller underviser inden for kommunikation, præsentationsteknik eller public speaking, og ønsker at styrke og udbygge din viden og kompetencer om stemmetræning, stemmebrug, gennemslagskraft og performance/det sceniske udtryk
 • Du er sanger, sangcoach eller sangpædagog og ønsker at udbygge dine kompetencer, så du også kan arbejde med talestemmen

Det siger deltagerne om Stemmecoach-uddannelsen

På de to videoer nedenfor fortæller tidligere deltagere om deres oplevelse og udbytte af uddannelsen.

Hold dig opdateret på alt nyt om uddannelsen

- Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Stemmen er vores kommunikative fundament

Vi har alle to forskellige stemmer, som vi bevidst kan arbejde med.

 • Den private stemme
 • Den professionelle stemme

Den private stemme er den stemme, vi bruger til dagligt, når vi sludrer med kollegaerne eller hyggesnakker med familie og venner. Det er den stemme, der kan være utydelig og mumlende, tale for hurtigt eller for svagt. Det er den stemme, der let kan afbrydes, og hvor andre kan sige: “Hva’?”, “Sig lige det igen”, “Jeg kan ikke høre dig” osv.

Den professionelle stemme er derimod den stemme, vi skal kunne iklæde os, når vi træder ind i den professionelle sfære, som vi agerer i.

Stemmecoaching kræver en omfattende viden

Uanset om dine elever/klienter arbejder inden for teater, film, erhvervsliv, politik, public speaking eller som studievært på tv eller radio stiller deres erhverv store krav til deres professionelle talestemme.

Stemmecoach-uddannelsen på Voice Coach Academy er en holistisk uddannelse. Det betyder, at vi kommer omkring alle aspekter inden for stemme, stemmebrug, stemmetræning, performance og pædagogisk formidling.

 • Stemmens anatomi og fysiologi
  Du får en dybdegående viden om, hvordan stemmen fungerer fysiologisk og anatomisk
 • Fysisk træning af stemmen
  Du får en indgående teoretisk, praktisk og pædagogisk viden om, hvordan du træner talestemmer, så de bliver fysisk stærke, udholdende og fleksible
 • Den vellydende stemme
  Du lærer, hvad der gør en stemme vellydende, og hvordan du får en hvilken som helst klients/elevs stemme til at lyde godt. Det kræver bl.a., at du har styr på og kan formidle, hvordan man bedst muligt anvender og integrerer de 3 T’er: toneleje, taletempo og tydelighed
 • Stemmeanalyse
  Du lærer hurtigt og effektivt at analysere, identificere og afhjælpe stemmeproblemer, tale-tics og mislyde
 • Bevidst stemmebrug
  Du bliver i stand til at coache dine elever/klienter i, hvordan de kommunikerer dynamisk og varieret med deres stemme, så de bliver interessante at lytte til
 • Performance: Gennemslagskraft og det sceniske/dramatiske udtryk
  Du får en indgående viden om de forskellige ”greb”, vi kan anvende, for at styrke og optimere elevens/klientens sceniske/dramatiske udtryk og gennemslagskraft. Hvordan vækker vi følelser? Hvad skal der til for at fremstå troværdigt og autentisk? Hvordan inspirerer og engagerer vi et publikum? Hvordan får vi folk til at lytte, så vores budskab bliver hørt?
 • Pædagogisk undervisning og coaching
  Du lærer at undervise og coache pædagogisk og trinvist, så du møder din elever der, hvor de er med deres stemme og performance, og coacher dem videre derfra

På uddannelsen til Certificeret Stemmecoach kommer vi til at arbejde indgående og intensivt med alle de nævnte elementer.

I kraft af kombinationen af teori og praksis, og det indgående arbejde med kaniner undervejs, vil du efter certifikationseksamen være i stand til at arbejde med elever/klienter inden for mange forskellige brancher, og med mange forskellige kommunikative og performancerelaterede udfordringer.

Om Klaus Møller

Jeg har igennem de sidste 30 år trænet og coachet skuespillere, erhvervsledere, politikere, studieværter og public speakere i stemme, performance og gennemslagskraft.

Som stemmecoach på Det Kgl. Teater og en lang række andre teatre i Danmark underviser og coacher jeg nogle af Danmarks dygtigste skuespillere i tale, scenisk/dramatisk udtryk og performance.

I Klaus Møller Voice Studio underviser jeg 1-til-1, og afholder kurser, foredrag og workshop for virksomheder og organisationer om stemmebrug, gennemslagskraft og performance.

Jeg har uddannet, coachet og superviseret sangpædagoger/sangcoaches i hele Nordeuropa, bl.a. sammen med den anerkendte engelske vocal coach Matthew Reeve (Reeve & Møller - Professional Voice Consultancy).

Uddannelsen til Certificeret Stemmecoach bygger på min mangeårige erfaring inden for stemmetræning, stemmebrug, teater, kommunikation og performance.

Klaus Møller. Founder og leder af Stemmecoach udddannelse på Voice Coach Academy.

Stemmecoach-modellen: opbygning og træning af hele stemmen

Udgangspunktet for undervisningen på Voice Coach Academy er, at det er hele stemmen (ikke kun dele af den), der skal opbygges, trænes og udvikles.

Arbejder man kun ud fra én bestemt metode, bliver det ofte en begrænsning, fordi man kan glemme at kigge ud over metoden.

Du kan sammenligne det med, at hvis du går til styrketræning, så er det rigtigt godt for mange ting, men får du alt den fleksibilitet, du har behov for? Og hvad med konditionen?

Derfor får du på Stemmecoach-uddannelsen indblik i mange forskellige metoder og værktøjer.

Jeg arbejder ud fra en Stemmecoachmodel, der er baseret på alt min viden, uddannelse og erfaring. Modellen sikrer, at du trin for trin lærer, hvordan du analyserer, opbygger, træner og udvikler alle dele af en stemme.

Stemmecoach-uddannelsen er opbygget over 10 moduler. På uddannelsen lærer du alt den teori, der ligger bag modellen, og hvordan du bruger den i praksis. 

Få alt info om Stemmecoach-uddannelsen

Tilmeld dig nyhedsbrevet nedenfor og modtag alt relevant info

Stemmen skal fungere godt i alle(!) sammenhænge

På uddannelsen til Certificeret Stemmecoach tager vi udgangspunkt i skuespillerens stemme, sceniske/dramatiske udtryk og performance. Det gør vi, fordi det netop er i den branche, hvor der stilles allerstørst krav til stemmen.

Skuespillere skal bl.a. være i stand til at:

 • Tale fra mange forskellige slags scener – både de meget store og de helt små
 • Tale i rum med meget svingende akustik
 • Tale på film og tv
 • Indtale speaks
 • Dubbe tegnefilm
 • Lave mange forskellige karakterstemmer
 • Tale med dialekt (eller fjerne sin egen dialekt)
 • Råbe og skrige
 • Synge

Det stiller store krav til stemmen at skifte fra én rolle til en anden, fra scene til film/tv eller at gå direkte fra en prøve på teateret til at dubbe en tegnefilm, indtale en speak eller oplæse en lydbog.

Vi tænker måske ikke altid over det …

Men erhvervsledere og politikere bruger også deres professionelle stemme i mange forskellige sammenhænge.

 • Til møder med få eller mange deltagere
 • Indlæg, taler og præsentationer i store og små rum med svingende akustik
 • Interviews og debatter i medierne
 • Svære samtaler med ansatte eller kollegaer

Udover arbejdet med selve stemmen har erhvervsledere, politikere og public speakere stort udbytte af at arbejde med deres sceniske udtryk, performance og gennemslagskraft. Som Stemmecoaches kan vi derfor trække direkte på den viden, vi har om skuespillernes stemme og performance, og overføre den til andre brancher.

Det er netop dette link mellem skuespil og andre erhvervsgrupper, som jeg har arbejdet indgående med gennem de sidste 30 år som Stemmecoach.

Og det er den viden, som jeg formidler videre til jer, der deltager på uddannelsen, så I kan arbejde professionelt, effektivt og målrettet med mange forskellige målgrupper og typer af klienter/elever.

Certificeret Stemmecoach
- sådan foregår uddannelsen

Uddannelsen til Certificeret Stemmecoach løber over 10 måneder med start i slutningen af august og afsluttende eksamen i maj.
Undervisningen er fordelt på 10 moduler af 3 dages varighed (søndag-tirsdag fra kl. 9.00-16.00).

Som deltager på uddannelsen får du adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor I kan sparre med hinanden, stille spørgsmål til Klaus og tage relevante emner op.

Undervisningen foregår centralt i København - 5 min. gang fra Kgs. Nytorv

Klaus Møller Voice Studio
Peder Skrams Gade 27, kld.
1054 København K

Nedenfor kan du læse om moduler, optagelseskrav, priser, tilmelding mv.

Datoer for Stemmecoach-uddannelsen 2025-2026

10 måneder fra august 2025 - juni 2026

10 moduler - placeret på søndage, mandage og tirsdag
Hver dag fra kl. 9.00-16.00

Moduler 2025

Modul 1: 24. aug. - 26. aug. 2025

Modul 2: 21. sep. - 23. sep. 2025

Modul 3: 19. okt. - 21. okt. 2025

Modul 4: 16. nov. - 18. nov. 2025

Moduler 2026

Modul 5: 11. jan. - 13. jan. 2026

Modul 6: 8. feb. - 10. feb. 2026

Modul 7: 8. marts - 10. marts 2026

Modul 8: 19. april - 21. april 2026

Modul 9: 17. maj - 19. maj 2026

Modul 10: 31. maj - 2. juni. 2026

Bliv opdateret på alt nye om Stemmecoach-uddannelsen

Få besked om datoer, tilmelding og Early Bird Rabat mv.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Hvad indeholder Stemmecoach-uddannelsen?

Alle moduler på Stemmecoach-uddannelsen har hvert deres tema. Du kan læse mere om det specifikke indhold på de 10 moduler lidt længere nede på side.

Herudover er der nogle faste elementer, som indgår på alle modulerne (bortset fra modul 10, som er eksamen).

Faste elementer på alle moduler

 • “Stemmetræningstimen” - hvor I arbejder med jeres egne stemmer i plenum
 • Stemmeanalyse - lyt og skan en stemme
  Ud fra indspilninger af forskellige talestemmer vil vi gå i dybden med at skanne en stemme, finde stemmekvaliteter, individuelle stemme set-up, tekstbrug osv.
 • Siden sidst - hvad har du oplevet i undervisningssituationer med dine “kaniner” siden sidst
  Hvilke problemer er du løbet ind i, og hvordan har du prøvet at løse dem. Feedback fra underviseren og fra de øvrige deltagere
 • Gæst - enten en gæstelærer eller en gæstestemme, som vil sætte fokus på stemmeudvikling og stemmebrug i forskellige sammenhænge
 • Stemmeøvelser - hvordan virker en øvelse, og hvordan bruger man den bedst
  Herunder udvikling af dine egne stemmeøvelser

Specifikt indhold på modul 1-10

Opbygningen af modulerne tager udgangspunkt i Stemmecoach-modellen, som er udviklet af Klaus Møller. Modellen sikrer, at du trin for trin lærer, hvordan du analyserer, opbygger, træner og udvikler alle dele af en stemme.

Modul 1: Stemmecoach-modellen trin 1

Hvordan fungerer en stemme, og hvordan træner man stemmer. Hvad er en god stemme?

 • Introduktion til, hvordan en stemme fungerer i teori og praksis.
 • Gennemgang af lydgivning
 • Grundlæggende stemmeanalyse.
 • Introduktion til undervisningsmodellen
 • Kom godt i gang med at undervise, mødet med en ny elev
 • Øvelser og repertoire

Modul 2: Stemmecoach-modellen trin 2

Videregående forståelse af stemmen i teori og praksis.

 • Den fleksibel stemme
 • Kan man selv vælge, hvordan man vil lyde?
 • Videregående stemmeanalyse
 • Forskel på stemmeopvarmning og stemmetræning
 • Akustik

Modul 3: Stemmecoach-modellen trin 3

Hvad skal der til for at blive en god underviser?

 • Pædagogiske udfordringer
 • Elevtyper
 • Den ansvarlige stemmecoach
 • Undervisningsplanlægning
 • Gruppeundervisning

Modul 4: Stemmecoach-modellen trin 4

Tekst, sprogets lyde, muligheder og forhindringer, børne/unge-stemmer.

 • Praktisk fonetik
 • Vokaler og konsonanters indflydelse på stemmebrug
 • Udfordringer i det danske sprog
 • Versemål

Modul 5: Stemmecoach-modellen trin 5

Hvilke værktøjer skal du kunne, eller have viden om, for at blive en god stemmecoach? Hjælpediscipliner fra manuel behandling og træning.

 • Hvad kan du selv gøre som stemmecoach?
 • Muskelpalpering
 • Fysiske øvelser
 • Hvornår skal du sende en elev til en behandler?
 • Samarbejde med behandlere
 • Psykologi og pædagogik
 • Stemmeproblemer
 • Den syge stemme
 • Stemmerehabilitering
 • Samarbejde med halslæge

Modul 6: Stemmecoach-modellen trin 6

Talestemmen i forskellige situationer.

 • Freak-stemmer - stemmer med medfødte skævheder
 • Råb/skrig - og hvordan træner man belting
 • Effekter - knirk, growl osv. Er det noget, man kan optræne?

Modul 7: Stemmecoach-modellen trin 7

Praktik - arbejde med egne og nye elever. Hvad stiller man op med de mest almindelige problemstillinger: intonation, nasalitet og stemmemisbrug?

 • Feedback på undervisning
 • “Problem-shooting”
 • Undervisning af elever, du ikke kender
 • Quick fixes

Modul 8: Videregående praktisk undervisning

 • Fokus på dig som underviser og coach i selve undervisningsituationen
 • Disponering af en session
 • Arbejde med elever

Modul 9: Videregående praktisk undervisning

 • Fokus på dig som underviser og coach i selve undervisningsituationen
 • Disponering af en session
 • Arbejde med elever

Modul 10: Eksamen

 • Aflevering af rapport om de 2 elever, du har undervist i løbet af uddannelsen
 • Skriftlig test
 • Auditiv analyse
 • Undervisning af elev

Optagelseskrav

For at sikre at undervisningen kan foregå på et højt niveau, er der nogle specifikke krav, som du skal opfylde for at blive optaget.

Du opfylder sandsynligvis optagelseskravene, hvis du:

 • bruger din stemme professionelt som fx skuespiller, dubber, speaker eller sanger
 • er instruktør, stemmetræner/voice coach eller underviser i sang
 • arbejder inden for retorik, talepædagogik eller kommunikationstræning

Er du i tvivl, om du opfylder optagelseskravene, så kontakt mig på mail vca@voicestudio.dk, eller book en tid til en uforpligtende samtale (Klik her for booking). Her kan vi i fællesskab afklare, om du opfylder optagelseskravene.

 

 • Du har erfaring som med at bruge din tale- eller sangstemme professionelt, og har selv have arbejdet målrettet med at udvikle din egen stemme. Enten ved at have modtaget undervisning, eller ved at have brugt din stemme professionelt, og gjort dig praktiske erfaringer
 • Du skal have lyst til at arbejde med undervisning og coaching, og til at give din viden og erfaring videre til andre
 • Du skal have lyst til at videreudvikle din egen stemme
 • Du skal have lyst til at gå i dybden med det store og komplekse emne som stemmetræning er. Og have lyst til at forstå anatomi og fysiologi, og hvordan en stemme fungerer
 • Du skal have lyst til (sammen med dine holdkammerater) at udforske din rolle som stemmecoach, og til at se på dine egne styrker og svagheder som underviser
 • Du skal være indstillet på at læse faglitteratur - mest på engelsk - om stemmen, stemmetræningsmetoder osv.

VIGTIGT: Jeg forbeholder mig ret til at afvise tilmeldte ansøgere, der ikke opfylder optagelseskravene. Er du i tvivl, så kontakt mig på vca@voicestudio.dk, før du tilmelder dig.

Spørgsmål til Stemmecoach-uddannelsen?

Book tid til en uforpligtende snak med Klaus Møller.

 

Jeg ved, at der kan opstå en del spørgsmål, hvis du overvejer at deltage på uddannelsen.

Har du spørgsmål, så anbefaler jeg, at du booker tid til en uforpligtende samtale med mig.

Samtalen er gratis og 100% uforpligtende.

Vi kan mødes live i vores lokaler i København K - eller online via Zoom.

Undervisere på uddannelsen

Hovedunderviseren på uddannelsen er Klaus Møller. På hvert modul vil der være en gæst. Enten en gæstelærer eller en gæstestemme, som vil sætte fokus på talestemmen, stemmeudvikling og stemmebrug i forskellige sammenhænge.

Bemærk: Eftersom alle hold er forskellige, vil jeg løbende justere indholdet, gæstelærerne og gæstestemmerne, så det passer bedst muligt til holdets udvikling, og giver jer det størst mulige udbytte.

Klaus Møller. Founder og leder af Stemmecoach udddannelse på Voice Coach Academy.

Stemmecoach eksamen og certificering

Uddannelsen til Stemmecoach på Voice Coach Academy afsluttes med en praktisk og teoretisk certificerings-eksamen.

Eksamen forgår på 10. modul, og består af en skriftlig prøve, samt en praktisk prøve med visning af en undervisningssituation, hvor du coacher en elev. 

Et Voice Coach Academy certifikat giver dig retten til at kalde i dig Certificeret Stemmecoach v. Klaus Møller.

Certifikationslogo. Certificeret Stemmecoach v. KLaus Møller på Voice Coach Academy.

Pris og tilmelding

Vi optager maks. 8 deltagere på holdet

Næste hold starter august 2025

Early Bird Rabat — Spar 6.000 kr.
Rabat udløber den 8. maj 2025

STEMMECOACH-UDDANNELSEN

67.995 kr. 61.995 kr. (momsfrit)
 • 180+ timers undervisning
 • 10 moduler af 3 dage (kl. 9-16)
 • Spændende gæstelærere
 • Adgang til lukket Facebook-gruppe
 • Follow-up mellem modulerne via Facebook-gruppe
 • Feedback på din undervisning af ”kaniner”
 • Praktisk og teoretisk eksamen
 • Certifikation som Stemmecoach
 • Kaffe, te og kage
 • Mulighed for *Early Bird Rabat

STEMMECOACH-UDDANNELSEN
RATEBETALING

15.000 kr. + 10 x 5.550 kr.
10 x 4.950 kr. (momsfrit)
 • 180+ timers undervisning
 • 10 moduler af 3 dage (kl. 9-16)
 • Spændende gæstelærere
 • Adgang til lukket Facebook-gruppe
 • Follow-up mellem modulerne via Facebook-gruppe
 • Feedback på din undervisning af ”kaniner”
 • Praktisk og teoretisk eksamen
 • Certifikation som Stemmecoach
 • Kaffe, te og kage
 • Mulighed for *Early Bird Rabat

Det fulde beløb betales ved tilmelding.
Pris 67.995 kr.

Early Bird Rabat - Spar 6.000 kr.
Spar 6.000 kr ved tilmelding
senest den torsdag den 8. maj 2025
Pris med Early Bird Rabat 61.995 kr.


Ved betaling af det fulde beløb ved tilmelding,
sparer du 2.505 kr. på den samlede pris
i forhold til ratebetaling.

Depositum på 15.000 kr. betales ved tilmelding
herefter 10 rater af 5.550 kr. - i alt 70.500 kr.

Pris med Early Bird Rabat
Depositum på 15.000 kr. betales ved tilmelding
herefter 10 rater af 4.950 kr.
Pris i alt med Early Bird Rabat 64.500 kr.


Raterne betales over 10 mdr.
fra 1. august 2025 til 1. maj 2026.

Spørgsmål til Stemmecoach-uddannelsen?

Book tid til en uforpligtende snak med Klaus Møller.

 

Jeg ved, at der kan opstå en del spørgsmål, hvis du overvejer at deltage på uddannelsen.

Har du spørgsmål, så anbefaler jeg, at du booker tid til en uforpligtende samtale med mig.

Samtalen er gratis og 100% uforpligtende.

Vi kan mødes live i vores lokaler i København K - eller online via Zoom.

Vi tilbyder også en Sangcoach-uddannelse

Hold dig opdateret med alt nyt
om vores uddannelser

- og få info om tilmelding, Early Bird Rabat, datoer mv.